Wybierz rodzaj członkostwa oraz okres trwania.

Członkostwo płatne z góry za okres 3, 6 lub 12 miesięcy.
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
Jednorazowa
100 zł
0 zł
Członkostwo płatne co miesiąc na czas nieokreślony.
czas nieokreślony
Przy członkostwie rozpoczynającym się 20-tego dnia miesiąca
i później, doliczana jest opłata za cały kolejny miesiąc.
Miesięczna
Jest to opłata za okres od daty rozpoczęcia do końca miesiąca.zamknij X
100 zł
0 zł