• Członkostwo na czas nieokreślony*- 70 zł
  • Członkostwo 3-miesięczne (płatne z góry) - 210 zł
  • Członkostwo 6-miesięczne (płatne z góry) - 390 zł
  • Członkostwo 12-miesięczne (płatne z góry) - 720 zł
  • Opłata administracyjna - 100 zł

WAŻNE:
- Wszystkie powyższe członkostwa są członkostwami typu OPEN - z nieograniczoną ilością wejść
* miesięczny okres wypowiedzenia